مقالات و پایان نامه ها

تأثير عمليات آنزيم برروي پرزهاي سطحي پارچه پنبه‌اي-آنزيمها

تأثير عمليات آنزيم برروي پرزهاي سطحي پارچه پنبه‌اي پارچه پنبه اي تحت عمليات با آنزيم سلولاز قرار گرفته و تغييرات ايجاد شده در استحكام پارچه ، قابليت جذب رنگ و ويژگي هاي ساختاري توسط ميكروسكوپSEM ادامه مطلب…

By 92, ago