مقالات و پایان نامه ها

هیدرولیز مجدد بافت پنبه ای هیدرولیز شده با ا فزایش سلولاز جدید

  برای این که فاکتورهای که باعث افت میزان هیدرولیز می شوند مشخص شوند، سه مرحله هیدرولیز مجدد مشابه صورت گرفت تا نتایج کاملاً مشخص گردد به دلایل اثرات عدم تأثیر سلولاز و یا تغییرات ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

اثر دما در تكميل آنزيمي پنبه-مكانيسم فعاليت تخريبي سلولاز

  در واكنشهاي شيميايي معمولاً هرچه دما بالاتر رود سرعت واكنش بيشتر خواهد شد. ولي در فرآيند بيوكاتاليكي سولولاز روي كالاي پنبه اي در دماي نسبتاً پايين فعاليت آنزيم كم است و عمليات احتياج به ادامه مطلب…

By 92, ago