مقالات و پایان نامه ها

اثر دما در تكميل آنزيمي پنبه-مكانيسم فعاليت تخريبي سلولاز

  در واكنشهاي شيميايي معمولاً هرچه دما بالاتر رود سرعت واكنش بيشتر خواهد شد. ولي در فرآيند بيوكاتاليكي سولولاز روي كالاي پنبه اي در دماي نسبتاً پايين فعاليت آنزيم كم است و عمليات احتياج به ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

تأثير عمليات آنزيم برروي پرزهاي سطحي پارچه پنبه‌اي-آنزيمها

تأثير عمليات آنزيم برروي پرزهاي سطحي پارچه پنبه‌اي پارچه پنبه اي تحت عمليات با آنزيم سلولاز قرار گرفته و تغييرات ايجاد شده در استحكام پارچه ، قابليت جذب رنگ و ويژگي هاي ساختاري توسط ميكروسكوپSEM ادامه مطلب…

By 92, ago