مقالات و پایان نامه ها

اندازه گيري توسط اشعه ايكس-اندازه گيري طيف نسبي مادن قرمز

  از دستگاه دي فركتومتر جهت شناخت درجه كريستالي Xc استفاده شد كه در اندازه هاي  از 12 تا38 درجه براي اين كار تحقيقاتي بود .ساير شرايط استفاده شده براي كسب Xc مشابه شرايط قبلي ادامه مطلب…

By 92, ago