خیاط درجه یک

معرفيخیاط درجه یک (ضخیم دوز مردانه) کسی است که علاوه بر دارا بودن مهارت های مربوط به خیاط درجه 2 (نازک دوز مردانه) بتواند از عهده دوخت انواع کت ، پالتو و جلیقه برآید و همچنین با پیش گیری از حوادث ضمن کار و رعایت نکات ایمنی آشنایی داشته باشد.

نمونه وظايف

 1. توانایی شناخت ابزار کار
  2. توانایی راه اندازی، سرویس، نگهداری و دوخت لباس با انواع چرخ خیاطی
  3. توانایی انواع دوخت
  4. توانایی شناخت و اندازه گیری اندام
  5. توانایی محاسبه مقدار پارچه لازم برای انواع لباس
  6. توانایی تهیه انواع مدل لباس
  7. توانایی آماده کردن پارچه جهت برش
  8. توانایی کوک شل زدن و باز کردن کوک شل
  9. توانایی آسترکشی
  10. توانایی اپل گذاری، پرو و رفع عیب
  11. توانایی تهیه انواع مدل لباس و دوخت آنها
  12. توانایی دوخت انواع چادر و مقنعه
  13. توانایی طراحی مدل و دوخت انواع کت و پالتوی زنانه
  14. توانای اتوکاری لباس
  15. توانایی پیشگیری از حوادث و رعایت نکات ایمنی و بهداشت محیط کار

ابزار و وسايل

1- چرخ خیاطی
2- سوزن
3- نخ
4- روغن دان
5- ماسوره
6- صابون
7- متر
8- الگو
9- چسب نواری
10- سنجاق ته گرد
11- انگشتانه
12- میز برش
13- مانکن
14- میز اتو
15- اتو
16- ژانت
17- گونیای بزرگ
18- قلم
19- پیستوله
20- اشل

شرايط ارتقاء شغل

ارتقاء شغلی خیاطی با برش مستقیم که نوعی از خیاطی است به پشتکار، کیفیت در دوخت و دوز و استحکام کالا و جنسی است که تولید می کند و با انجام کار بیشتر در میزان درآمدش تاثیرگذار خواهد بود.

ويژگي هاي شخصيتي

خیاطی مانند بسیاری از مشاغل تولیدی حوصله می خواهد، خیاطی در روزگار ما از حالت سنتی به صنعتی تبدیل شده است و زمانی فرد می تواند استاد این رشته شود که بتواند از عهده اندازه گیری به خوبی برآید. این کار دقت، صبر و پشتکار می خواهد و کاری است که چشم در آن نقش بسزایی دارد.

خیاطی با برش مستقیم روی پارچه

معرفي

خیاط با برش مستقیم روی پارچه کسی است که بتواند از عهده شناخت ابزار کار ، راه اندازی ، سرویس و نگهداری ماشین خیاطی ، انواع دوخت ، محاسبه مقدار پارچه لازم جهت برش ، شناخت انواع اندام ، کوک شل زدن ، برش ، آستر کشی ، دوخت انواع مدل لباس ، رفع اشکال اندامی ، اپل گذاری ، پرو و رفع عیب ، دوخت انواع چادر و مقنعه ، اتوکاری پس از دوخت و تهیه مدل از ژورنال برآید . همچنین به نکات ایمنی و بهداشت محیط کار آشنایی کامل داشته باشد .

نمونه وظايف

 1. توانایی راه اندازی، سرویس، نگهداری و دوخت لباس با انواع چرخ خیاطی
  2. آشنایی با انواع چرخ خیاطی (خانگی و اورلوگ)
  3. شناسایی اصول راه اندازی و دوخت با چرخ خیاطی
  4. پر کردن ماسوره
  5. جا انداختن ماسوره در ماکو
  6. عبور دادن نخ از سوزن و تنظیم کشش آن
  7. تعویض سوزن چرخ خیاطی و ماشین اورلوک
  8. شناسایی اصول سرویس و نگهداری چرخ خیاطی
  9. دوزی و سوزن مخصوص دور یقه
  10. انواع قیچی (قیچی کاغذبری، قیچی برش، قیچی لبه رنگیزاگ، قیچی گرد بر، قیچی برقی)
  11. مل و صابون خط کشی
  12. نخ کوک، نخ دوخت، نخ ابریشم، نخ عمامه، نخ دمسه
  13. لایی چسب و لایی مویی
  14. زانفیگس (نوار پایین دامن یا نوار لبه آستین)
  15. اپل
  16. اتو (ساده و بخار)
  17. پا صاف کن خیاطی
  18. شناسایی اصول تشخیص ابزار کار و کاربرد هر یک
  19. آشنایی با ابزار کار و کاربرد آن
  20. چرخ خیاطی و ماشین اورلوک
  21. مانکن
  22. میز اتو
  23. ژانت
  24. گونیای بزرگ و کوچک
  25. مداد، قلم، خودکار، پاک کن
  26. رولت
  27. پیستوله
  28. اشل
  29. چسب نواری
  30. سنجاق ته گرد، انگشتانه، سوزن نازک دوزی، سوزن ضخیم
  31. توانایی راه اندازی، سرویس، نگهداری و دوخت لباس با انواع چرخ خیاطی
  32. توانایی انواع دوخت
  33. توانایی شناخت و اندازه گیری اندام
  34. توانایی محاسبه مقدار پارچه لازم برای انواع لباس
  35. توانایی تهیه انواع مدل لباس
  36. توانایی آماده کردن پارچه جهت برش
  37. توانایی کوک شل زدن و باز کردن کوک شل
  38. توانایی آسترکشی
  39. توانایی اپل گذاری، پرو و رفع عیب
  40. توانایی تهیه انواع مدل لباس و دوخت آنها
  41. توانایی دوخت انواع چادر و مقنعه
  42. توانایی طراحی مدل و دوخت انواع کت و پالتوی زنانه
  43. توانای اتوکاری لباس
  44. توانایی پیشگیری از حوادث و رعایت نکات ایمنی و بهداشت محیط کار

ابزار و وسايل

 1. سوزن
  2. ماسوره
  3. چرخ خیاطی
  4. نخ
  5. روغن دان
  6. انواع قیچی
  7. مل و صابون خط کشی
  8. نخ کوک، نخ دوخت، نخ ابریشم، نخ عمامه، نخ دمسه
  9. لایی چسب و لایی مویی
  10. زانفیگس
  11. اپل
  12. اتو
  13. پا صاف کن خیاطی

شرايط ارتقاء شغل

خیاطی با برش مستقیم روی پارچه که ما همان خیاطی می نامیم به پشتکار در کیفیت در دوخت و دوز و استحکام در جنس است که تولید می کند مربوط می شود و با انجام کار بیشتر در میزان درآمدش تاثیرگذار خواهد بود.

ويژگي هاي شخصيتي

در تقسیم بندی های سازمان فنی و حرفه ای این شغل در کنار بخش های دیگر که آنها نیز به نوعی خیاطی به حساب می آیند شکل گرفته و بهتر است بگوییم که این تقسیم بندی ها در بسیاری از اصول با هم مشترک هستد.
حوصله، خلاقیت، شناسایی طرح های جدید، صرفه جویی در پارچه، قدرت اندازه گیری بالا و رعایت نکات ایمنی و توانمندی بالای دست ها و چشم های تیزبین می تواند شما را در این شغل مددکار باشد.