خياطي عبارت است از اين كه جسم دو بعدي را كه پارچه مي باشد روي جسم سه بعدي كه بدن است بنشانيم ، در نتيجه كيس هايي پيدا خواهد شد كه اگر اين كيس ها توسط ساسون خياطي با دقت و مهارت و اطلاعات كامل گرفته شود لباس با زيبايي به تن خواهد نشست ، اين است كار هنر خياطي . آقاي صبا استاد موسيقي ( همسر خانم اسفندياري مولف كتب منتخب صبا )

– لباس پوشيدن پديده اي است كه تقريبا به اندازه طول تاريخ بشر سابقه دارد . همراه با پيشرفت علم و تكنولوژي طي قرون متمادي پيشرفتهاي چشم گيري در زمينه توليد پوشاك به وجود آمده است . انسان اوليه كه با دوخت و دوز آشنايي نداشت براي پوشاندن بدن خود از پوست حيوانات و برگ درختان استفاده مي كرد . سال ها بعد انسان توانست با استخوان پرندگان و ماهي ها ، و ني هاي باريك خيزيران سوزن بسازد و پوست حيوانات را به هم بدوزد و از آن ها لباس تهيه كرد . احتياج مبرم بشر به لباس باعث پيشرفت سريع آن ها شد و هر قومي براي خود لباس خاصي به وجود آورد كه با فرهنگ آداب و رسوم ان قوم سازگاري داشت .

مدارك و شواهد به دست آمده از حفاري ها ، و نقاشي ها درون غار ها و سنگ نبشته ها نشان دهنده سنت اعتقادات و پوشش هر دوره است . آثاري كه در حدود پنج هزار سال قبل از ميلاد به دست امده نمايانگر شكل لباس خانم هاي يونان قديم است كه از يك پارچه بريده نشده درست شده است . دو طرف اين لباس داراي درز و روي آن با بندي ( كمر ) بسته مي شد و به شكل بلوز و دامن به نظر مي رسيد . قسمت سرشانه را كه پهن بود به وسيله ي سنجاق هاي مخصوص جمع مي كردند . بلندي لباس به سليغه ي خود ان ها بستگي داشته است . به هر صورت لباس ساير مظاهر تمدن به سوي تكامل سير كرد و متناسب با شرايط اقليمي ، اقتصادي ، تكنولوژي ، مذهب ، سليقه و اداب و رسوم اجتماعي هر روز به رنگي در امد تا امروز كه شاهد ان هستيم .

فراگيري هنر خياطي آسان است و بديهي است براي به دست آوردن نتيجه اي بهتر بايد از راهنمايي هاي صحيح و شيوه هاي درست هر حرفه كمك گرفت و آنگاه با پيگيري و كسب تجربيات بر ميزان پيشبرد كار افزود . هنر با ارزش خياطي نه تنها مي تواند در سطوح وسيع اقتصادي خود نمايي كند . بلكه همگام با اثرات گسترده توليدي ، جلوه گر جنبه هاي گوناگون هنري مي تواند باشد .